Kuala Lumpur City Hall    
Home | FAQ | Site Map
   Tell us about your feedback
Type * :  
Subject * :
Detail * :
Expected Result :
Min/Agn * :
Sub Min/Agn :
Location Map (if relevant) :
Please plot on the map for more specific location. Please ensure location is plot accurate.
* Please click to pin the incident location.
:: Attachment :
 
 
   Tell us about your particular
Name * :
ID No. * :
Company Name :
Sender Type :
Gender :
Age :
Race :
Nation :
 
   Tell us how to contact you
Address :
Post Code :
Country :
State :
City :
Phone :
Mobile * :
Fax :
Email :
 
   Allow us to secure your feeback ? (Optional)
   Used for feedback status enquiry (max. 15 characters)
Password :
Confirm Password :
 
   Disclaimer
Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.
I have read and agree to the Terms & Condition !
 
Copyright 2008 BPA & DBKL | iSPAAA DBKL V2.0 : 3 November 2017
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 7.